Likovna kolonija Jožeta Tisnikarja - GRABN ART 2017, umetniki:
 • Borut Beus, likovni pedagog
 • Nikolaj Beer, akademski slikar
 • Peter Hergold, akademski slikar
 • Benjamin Kumprej, akademski slikar
 • Laura Kumprej, akademski slikar
 • Albert Mesner
 • Janko Orač, diplomiran slikar
 • Zoran Ogrinc, likovni pedagog
 • Maja Pučl, akademska slikarka
 • Matej Plestenjak, akademski kipar
 • Milan Razboršek, akademski slikar
 • Gregor Samastur, likovni pedagog
 • Jerneja Smolnikar, akademska slikarka
 • Jošt Snoj, akademski slikar
 • Maja Šivec, likovna pedagoginja, fotografinja
 • Cveto Zlate, akademski slikar