Likovne kolonije Jožeta Tisnikarja - Grabn Art 2017, so se udeležili:

Borut Beus, likovni pedagog

Nikolaj Beer, akademski slikar

Peter Hergold, akademski slikar

Benjamin Kumprej, akademski slikar

Laura Kumprej, akademski slikar

Albert Mesner

Janko Orač, diplomiran slikar

Zoran Ogrinc, likovni pedagog

Maja Pučl, akademska slikarka

Matej Plestenjak, akademski kipar

Milan Razboršek, akademski slikar

Gregor Samastur, likovni pedagog

Jerneja Smolnikar, akademska slikarka

Jošt Snoj, akademski slikar

Maja Šivec, likovna pedagoginja, fotografinja

Cveto Zlate, akademski slikar